I JORNADES D’INTERCANVI DE RECURSOS DIDÀCTICS PER AL PROFESSORAT DE TECNOLOGIA DE LA SAFOR, LA RIBERA, L’HORTA SUD, LA COSTERA I LA VALL D’ALBAIDA

 

 

PRESENTACIÓ

 

Hui en dia, ningú no dubta de la importància de la Tecnologia a les nostre vides; ens ajuda a satisfer les nostres necessitats més bàsiques o primàries –com són l’alimentació, el vestit i l’habitatge- i també les secundàries. Tots estem d’acord en què la cultura tecnològica és una part important de l’educació i de la societat actual.

 

Resulta curiós pensar que l’espectacular avanç de les anomenades Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) esta revolucionant la nostra societat, inclòs -evidentment- el món de l’educació, i -en particular- l’educació tecnològica. Cada dia és més fàcil –i necessari- intercanviar i comunicar informació o, millor encara, coneixement. Els cursos de formació a distància per internet (on line) van guanyant pes poc a poc. La immensa majoria del professorat de l’àrea disposa ja d’un compte de correu electrònic. Des de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport s’està fent un important esforç tècnic i humà per aconseguir que les TIC arriben de forma efectiva al món de l’educació: com a exemple, podem dir que prompte estarà operativa una pàgina web de recursos per al professorat de Tecnologia, que servirà com a punt d’encontre virtual. Podrem consultar-la per a buscar material per a preparar les nostres classes, per penjar materials per a posar-los a disposició de tots, intercanviar opinions en fòrums, etc.

 

 Això ens ofereix noves oportunitats i nous reptes. Oportunitats per a treballar en equip, per a compartir recursos, per a motivar els nostres alumnes, ...; reptes per estar al dia, per formar-se, per apostar per noves metodologies, .... El professorat de Tecnologia de Secundària hem d’estar a l’avantguarda de la revolució que estem vivint, hem d’ésser la “punta de la fletxa”. Per això, els objectius de les jornades que ara iniciem són:

 

-          Publicar material didàctic de tecnologia elaborat per professorat de l’àrea.

-          Intercanviar material didàctic de tecnologia, d’aplicació directa a l’aula.

-          Crear un fòrum d’intercanvi de recursos i opinions dins l’àrea de tecnologia.

-          Fomentar la utilització de les TIC i el treball en equip entre el professorat de l’àrea.

 

Els organitzadors d’aquestes jornades hem treballat amb molta il·lusió per preparar-les, i estem segurs que seran ben acollides i aprofitades per tots. Desitgem que siguen el punt de partida d’una estreta col·laboració entre tot el professorat de tecnologia, que redundarà en una millora de la nostra pràctica docent.

 

Agraïm la valuosa col·laboració i suport de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, especialment de Lluïsa Mifsud, regidora de Cultura i Educació, de Fabiola Serra i Imma Piera. També agraïm la col·laboració de Salvador Vivas, inspector d’educació, que des del primer moment va recolzar estes jornades i ens va animar a tirar-les endavant.

 

Fèlix Sánchez Bellido.

Assessor de Tecnologia del CEFIRE de Gandia

Maria Teresa Montalvà Bosch.

Assessora de Tecnologia del CEFIRE d’Alzira