ELS PLÀSTICS

 

JORNADES D’INTERCANVI DE MATERIAL TECNOLÒGIC

Tavernes de la Valldigna. 3 de juliol de 2003

CEFIRE D’ALZIRA

AUTORA: Mª Teresa Montalvà Bosch

 

 

INTRODUCCIÓ

 

         Actualment vivim en una societat tecnològicament molt avançada. En tot moment utilitzem productes tecnològics en la vida quotidiana, i també tenim la presència de noves tecnologies. Un dels materials que ha revolucionat tots els productes en general ha sigut el plàstic. Amb una història de fa a penes un segle, és extrany trobar-nos objectes que no incloguen algun tipus de plàstic. Va serL.H. Baekeland qui va sintetitzar en 1909 el primer plàstic: una resina fenol-formaldehid, denominada baquelita en el seu honor.

        

         Des d’aleshores fins ara aquest camp ha experimentat una màgica evolució i integració en la societat, de manera que gràcies a la investigació incesant, es van trobant camps d’aplicació nous substituint a la fusta, els metalls, el vidre, etc. I arrivant fins i tot a fabricar implants per al cos humà d’aquest material.

 

CONTINGUTS

 

1-     Introducció i evolució històrica

 

2- Constitució dels polímers:

     - polimerització

     - poliaddició

     - condensació

 

3-     Tipus de plàstics

-          Termoplàstics

-          Termoestables

 

4-     Classificació dels plàstics

-          Naturals

-          Sintètics

 

5-     Propietats i aplicacions

 

6-     Tècniques de conformació i mecanitzat

 

-          Moldeig per injecció

-          Extrussió

-          Calandratge

-          Moldeig per compressió

-          Moldeig per transferència

-          Moldeig per bufat o termoconformat

 

7- Identificació dels plàstics

 

UTILITAT DIDÀCTICA

 

El plàstic és un material molt  conegut per l’alumnat a nivell d’utilització, ja que actualment estem rodejats de materials de plàstic, però no coneixem be la seua procedència o la seua identificació.

 

El tema dels materials plàstics pertany al bloc de contingut material d’ús tècnic i s’ubica segons el nou currículum en 1er, 2on i 3er d’Educació Secundària obligatòria.

 

La presentació és molt didàctica i visual per la gran quantitat d’imatges que conté. L’alumnat ací aprendrà a saber còm es sintetitza un plàstic,  què significa que siga termoplàstic o termoestable, podrà diferenciar diversos tipus de plàstics, vore les propietats i algunes de les seues aplicacions, així com els mecanismes que existeixen per a la conformació i transformació d’aquestos. En aquest apartat podran observar tot tipus de maquinària utilitzada, ja siguen calandradores, extrussores,  injectores de plàstic, motles per a la termoconformació, ...

 

         Finalment l’alumnat podrà descobrir còm identificar d’una manera molt fàcil i ràpida els tipus diferents de plàstics que existeixen en el mercat.

 

BIBLIOGRAFIA

 

¾ Ramos Carpió, M. A. Ingeniería de los materiales plásticos. Ed. Díaz de Santos S.A.

¾ Wiliam D. Calister, J.R. Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Ed. Reverté S.A.

¾ Los plásticos: materiales de nuestro tiempo. Ed. ANAIP, Ed CEP.

¾Imatges baixades de la web relacionades amb l’àrea de Tecnologia.

 

DOCUMENTS

 

Descarrega presentació ELS PLÀSTICS