ACCIDENTS DE TRÀNSIT A L'ENTORN ESCOLAR

 

XELO SOLER

I.E.S. Benlliure València

Programa d’Adaptació Curricular en Grup

Àmbit Tecnològic- Plàstic

Curs 2002/03

 

 

INTRODUCCIÓ

            El present document és una memòria explicativa d’una activitat realitzada al 3r PACG (Programa d’Adaptació Curricular en Grup) a l’I.E.S. Benlliure de València durant el curs 2002/03. Aquest  és el segon any en el qual el departament de Tecnologia de l’ I.E.S. Benlliure participa amb els programes d’educació vial que convoca Renault Internacional. L’any passat es van treballar les noves lleis aprovades per la direcció general de tràfic i vam concursar amb la proposta de noves. Aquest any participem amb un estudi dels factors de risc que amenacen als usuaris dels carrers i carreteres espanyoles.

 

Enguany Renault Internacional pretén que siguen els joves els que, recolzats per l'experiència del professor, proposen iniciatives destinades a modificar l'entorn vial en nom d'una major seguretat, a més de fomentar determinades conductes en la carretera, posant la primera pedra per a crear “Un món responsable” (nom de la campanya).

 

OBJECTIU

            Conscienciar a la població dels accidents de trànsit que han ocorregut en el seu entorn més pròxim per mitjà d'un impacte visual. De tal forma que, a través de l'excitació de la seua curiositat, la incertesa generada augmente l’interès per la seguretat vial i sensibilitze a la població en este aspecte.

 

 

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

            Generalment les persones realitzen el mateix itinerari tots els dies per a anar a treballar, a l'institut, al col·legi, a comprar… sense adonar-se de com poden ser tant vulnerables  davant d'un accident de trànsit.

 

            Es dissenyarà una campanya d'impacte visual perquè tots (xiquets, joves i adults) es pregunten que significat tenen unes figures de color negre en ple carrer. Sense saber que simbolitzen un accident de trànsit succeït al mateix lloc.

 

            La silueta serà la mateixa per a qualsevol tipus de persona (xiquet, ancià, adult, home, dona) o accident a fi de concretar l'impacte visual en un sol objecte. En un primer moment es deixarà per interval d'un mes sense explicació alguna per a posteriorment indicar què és.

 

Les activitats proposades a la guia del professor són les següents:

·         Organització de jornades i tallers.

·         Realització d'un programa de ràdio.

·         Creació d'una obra de teatre.

·         Organització d'una exposició fotogràfica.

·         Elaboració d'un monogràfic en la revista de l'institut.

·         Creació d'una campanya informativa en els mitjans de comunicació.

·         Elaboració d'un muntatge audiovisual

·         Creació d'un lloc web.

·         Creació d'un joc de rol.

·         Disseny d'un joc de taula

 

2.3.- MATERIALS

Els materials que es necessitaran per a la realització del projecte seran:

·Plànol de l'entorn de l'institut

·Planxes de plàstic rígid

·Ferramentes per a treballar el plàstic

·Proteccions per a treballar el plàstic

·Pintura negra, blanca i fluorescent per a pintar sobre plàstic

·Material de pintura (pinzells, diluents, guants, etc.)

·Ancoratges, suports i caragols

·Càmera digital

·Ajuda per a realització de la pàgina web

 

 

UTILITZACIÓ DIDÀCTICA

La present proposta s'emmarca dins de l'àmbit Tecnològic-Plàstic d'un Programa d'Adaptació Curricular en Grup (PACG) de 3r d'ESO.

 

Els alumnes són adolescents d'uns 15 anys amb dificultats generalitzades en l'aprenentatge, associades a deficiències en la convivència i que manifestaven un rebuig al sistema educatiu, amb risc evident d'abandó del sistema escolar.

 En general es van seleccionar per al PACG per mostrar una baixa autoestima tant acadèmica com personal, absència d'hàbits d'estudi i de treball, agressivitat, desestructuració familiar, inadaptació al sistema escolar i absentisme a l'aula.

 

Actualment la seua conducta ha millorat notablement,  des del principi se'ls ha tractat i motivat individualment aconseguint-se, en alguns casos particulars, excel·lents resultats.

 

El participar en este projecte és una forma de motivació, que pot tindre una bona recompensa (un premi), per a fomentar actituds socials de cooperació i treball en grup.

 Al seu torn suposaria un reforç de la seua autoestima acadèmica perquè podrien passar de ser poc considerats del seu entorn acadèmic a ser reconeguda la seua vàlua, la qual cosa podria augmentar la seua confiança en el sistema educatiu.

 

Al tractar-se d'un alumnat amb un currículum adaptat es pot desenrotllar el projecte, ja que es compten amb 11 hores setmanals d'àmbit Tecnològic-Plàstic.

 

El desenrotllament de tot el projecte del programa internacional Renault d'educació vial 2002/03 es basarà en les distintes fases del procés tecnològic (columna vertebral de l'àrea de Tecnologia):

 

·   Anàlisi del problema

·            Recerca d'informació

·   Solució adoptada

·            Disseny

·   Plans i especificacions

·            Construcció

·            Avaluació

·            Comercialització (posada en pràctica)

 

Basant-se en el projecte a realitzar s'introdueixen conceptes, procediments i actituds presents en el currículum de l'ESO en l'àrea de Tecnologia (interpretació de plans, dibuix per ordinador, tractament de plàstics, ús de noves tecnologies, tractament de la imatge com a comunicació, etc.) a més a més dels continguts mínims de l’àrea de plàstica (dibuix com a base d’expressió, interpretació de vistes, dibuix en tres dimensions, etc.)

 

En definitiva és una forma que este tipus d'alumnat demostre als companys, professors i societat en general els conceptes, actituds i procediments apresos.

 

DOCUMENTS

 

Descarregar memòria explicativa de la activitat realitzada al 3r PACG (Programa d’Adaptació Curricular en Grup) a l’I.E.S. Benlliure de València

 

 

XELO SOLER  jrserran@mot.upv.es

 

I.E.S Benlliure

Convent carmelites, 13

46009 València

Telf. 96.360.54.08

Fax. 96.362.12.22