CURS DE COMUNICACIONS

Cefire de Gandia – Cefire d’Ontinyent.

Maig-juny 2003

 

 

 

CONTINGUT DEL CURS

      CONSTRUCCIÓ D’UN TELÉGRAF.

      CONSTRUCCIÓ D’UNA ANTENA DE UHF.

      CONSTRUCCIÓ D’UNA RADIO DE GALENA.

      CONTRUCCIÓ D’UNA PLACA DE PROVES

      CONTRUCCIÓ D’UN AMPLIFICADOR PER LA RADIO DE GALENA.

 

 

CONSTRUCCIÓ D’UN TELÉGRAF

      Comunicació alàmbrica.

      S’impartiria en 3er.

      Principis de magnetisme

 

 

CONSTRUCCIÓ D’UNA ANTENA DE UHF.

      Comunicacions inalàmbriques

      S'impartirà en 3er.

      Fenòmens físics radioelèctrics.

      Verificació dels càlculs d’antenes

 

 

 

CONSTRUCCIÓ D’UNA RADIO DE GALENA.

      Comunicacions inalàmbriques.

      S'impartirà en 3er.

      Circuits ressonants.

      Demodulació de AM.

      Fenòmens físics radioelèctrics.

      Verificació dels càlculs d’antenes.

 

CONTRUCCIÓ D’UNA PLACA DE PROVES

      construcció de circuits impresos.

      soldadura.

      S'impartirà en 3er.

      Aprofitarà per a muntar prototips, en resistencies, condensadors, etc.

 

 

AMPLIFICADOR PER LA RADIO DE GALENA.

      Comunicacions alambriques.

      S'impartirà en 3er.

      Principis del transistor.

      El transistor com amplificador.

      Realització de circuits impresos.

 

 

 

 

Bibliografia

      Principios básicos de la electrónica. Malvino. Mc Graw Hill.

      La electrónica en 30 lecciones. Marcombo.

 

 

JOSÉ ALBERTO PÉREZ MARCO

 

jperezmarc@hotmail.com