Usuario :
 Clave : 
    
Autores >> Visualización 
Nombre : Ricardo Ernesto
Apellidos : Orero Calvé
e-mail : rorero@ono.com
URL :
Biografía : Psicopedagogo SPE V-03

Artículos escritos
PRO.GES.SPE Aplicación informática...
La presente aplicación informática parte del diseño innovador de una base de datos en Microsoft ACCES 2003 que permite optimizar, por una parte, los recursos educativos disponibles ante las necesidades detectadas en un alumno/a inmerso en el proceso de evaluación psicopedagógica, y por otra, agilizar y ordenar la gestión de la intervención...
CURS ACCESS. APLICACIÓ DE LES...
Introducció a l’Access. Diseny pràctic d’una base de dades per al treball dels especialistes dels SPEs i dels Gabinets Psicopedagògics Municipals. En aquest treball se presenten dues documents: Apunts teòrics de com fer una base de dades en Access per a la gestió, seguiment i registre d’alumnes en varios centres educatius i que es troba a...
RECURSOS SPE: REGISTRE DICTÀMENS...
Arxiu a descarregar: http://www.quadernsdigitals.net/arxiusquaderns/DictamensSPE.mdb Es presenta amb este Disseny pràctic una base de dades en ACCESS 2003/2007 per al treball en la gestió interna dels SPEs referent al registre dels Dictàmens d’Escolarització que els Serveis van fent durant un curs escolar. Els SPEs realitzen i/o tramiten...
RECURSOS SPE: XERRADA PER FAMÍLIES...
RECURSOS SPE: TEST BADyG
“Bases de dades Test BADyG I, E2 i E3. Gestió i redacció d’informes personals” Es presenten unes bases de dades en Access 2003/2007 per poder emetre informes personals amb els resultats obtinguts pels alumnes en administrar les proves d'avaluació d'aptituds intel.lectuals BADyG en els seus models I, E2, E3.
REGISTRE D’ALUMNES LOGOPEDIA
PROGRAMA PER AL DESENVOLUPAMENT DE...
Es presenta programa d'intervenció dirigit a alumnes de 3r cicle d’Educació Primària que pretén aconseguir la millora de les possibles dificultats que poden existir entorn del desenvolupament de l'Autoestima. L'objectiu principal és prevenir i augmentar estats personals en els estudiants on els nivells d'autoestima siguin baixos, així com...
LÍNIES GENERALS PER AL DISSENY D'UN...
INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PLA El Departament d’ Orientació és un servei de suport educatiu on s’articulen les funcions de tutoria, orientació personal, acadèmica i professional als estudiants, assessorament a professors, famílies, i coordinació de les programes d’atenció a la diversitat d’un centre educatiu. Entre els seus àmbits...
RECURSOS SPE: REGISTRE D’ALUMNES...
PLAN DE APOYO A LA COMPENSACIÓN...
Como toda propuesta curricular, su desarrollo obedece a concretar respuestas educativas de carácter preventivo y como solución a determinadas dificultades previamente identificadas. A través de un cuestionario en los que, de forma voluntaria, todos los miembros de la comunidad educativa implicados en la docencia directa con el alumnado...
ESTRATÈGIES PER A L’ENTREVISTA...
L'entrevista com a procediment d'avaluació té l'objecte d'obtenir informació, proporcionar coneixement sobre la personalitat, temperament i estil de vida de la persona avaluada. Aquesta informació serà vàlida i necessària per al diagnòstic i per al disseny de qualsevol programa o pla d'intervenció. Ací doncs, l'entrevista com a procés...

 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337