Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Quaderns Digitals / Quaderns número 65
 El desenvolupament de competències disciplinars i professionals en els nous estudis de comunicació
Francisco CABEZUELO LORENZO 
Javier Sierra Sánchez 
Joaquín Sotelo González 
Sheila Liberal Ormaechea 
 RESUM | En el nou context de l\'EEES, el concepte de “competència” és el punt de partida. Tot s\'entén des d\'aquest origen. El concepte de competència ha passat d\'ocupar un ampli espai de reflexió dins del model educatiu universitari al nostre país en els últims temps, per passar a ser una realitat sobre la qual s\'han construït els nous graus. Les competències es defineixen des de la perspectiva dels resultats d\'aprenentatge, fent referència d\'aquesta manera tant als coneixements, com a les habilitats, actituds i fins a les responsabilitats, que descriuen els fruits del procés d\'ensenyament-aprenentatge d\'un programa formatiu. PARAULES CLAU | Ensenyament-aprenentatge | Comunicació | Competència | EEES. RESUMEN | En el nuevo contexto del EEES, el concepto de “competencia” es el punto de partida. Todo se entiende desde ese origen. El concepto de competencia ha pasado de ocupar un amplio espacio de reflexión dentro del modelo educativo universitario en nuestro país en los últimos tiempos, para pasar a ser una realidad sobre la que se han construido los nuevos grados. Las competencias se definen desde la perspectiva de los resultados de aprendizaje, haciendo referencia de este modo tanto a los conocimientos, como a las habilidades, actitudes y hasta las responsabilidades, que describen los frutos del proceso de enseñanza-aprendizaje de un programa formativo. DESCRIPTORES | Enseñanza-aprendizaje | Comunicación | Competencia | EEES.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337