Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Quaderns Digitals / Quaderns número 65
 Màquines i mecanismes
Vicent Tarrasó Císcar 
 Resum S’elabora el present quadern per a conèixer les màquines simples i mecanismes, com poden transmetre i/o transformar el moviment, i com calcular esforços i canvis de velocitat. Està pensat per l’estudi del tema quan no es disposa de llibre de text, o com a complement d’aquest. Objectius: - Diferenciar màquina i mecanisme. - Conèixer els diferents tipus de moviments. - Estudiar les màquines simples utilitzades des de l’antiguitat. - Classificar i descriure els mecanismes de transmissió i transformació del moviment. - Realitzar càlculs de forces i velocitats. - Calcular la relació de transmissió. - Conèixer exemples i aplicacions. L’elaboració d’aquest document es basa en el Decret112/2007, de 20 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. El bloc de continguts dels mecanismes s’estudia al primer curs d’ESO, i després s’amplia en posteriors cursos.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337