Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Quaderns Digitals / Quaderns número 74
 MÀQUINES TÈRMIQUES IMECANISMES AUXILIARS
Vicent Tarrasó Císcar 
 Resum S’elabora el present quadern per a conèixer les màquines tèrmiques i la seua importància en el desenvolupament tecnològic, així com altres mecanismes auxiliars, com ara mecanismes de direcció i regulació del moviment, mecanismes d’acoblament i d’acumulació d’energia, i suports. Està pensat per l’estudi del tema quan no es disposa de llibre de text, o com a complement d’aquest. Objectius Objectius: - Classificar les màquines tèrmiques. - Distingir les parts i descriure el funcionament d’una màquina de vapor. - Estudiar els diferents tipus de motors de combustió. - Conèixer el funcionament dels motors de quatre temps i de dos temps. - Descriure el funcionament d’una turbina de vapor i un reactor. - Estudiar els diferents tipus de mecanismes auxiliars, com els frens, els embragatges, acoblaments, coixinets, etc. - Conèixer exemples i aplicacions. L’elaboració d’aquest document es basa en el Decret112/2007, de 20 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. Els blocs de continguts de l’energia i la seva transformació, i el dels mecanismes s’estudia al primer curs d’ESO, i després s’amplia en posteriors cursos.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337