Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Quaderns Digitals / Quaderns número 75
 ENERGIA I LA SEUA TRANSFORMACIÓ
Vicent Tarrasó Císcar 
 Resum S’elabora el present quadern per a estudiar el concepte d’energia i les seves diverses transformacions fins a obtenir l’energia elèctrica, tant important en l’actualitat. També permet estudiar les diferents fonts d’energia existents, i les centrals elèctriques on s’utilitzen. Està pensat per l’estudi del tema quan no es disposa de llibre de text, o com a complement d’aquest. Objectius Objectius: - Analitzar les formes d’energia existents. - Conèixer les diferents unitats de mesura de l’energia. - Estudiar les diverses transformacions energètiques. - Classificar les fonts d’energia. - Saber com es genera l’energia elèctrica i com es transporta i es distribueix. - Analitzar els components que intervenen. - Estudiar el funcionament de totes les centrals elèctriques. - Conèixer les avantatges i inconvenients de les diferents fonts energètiques. L’elaboració d’aquest document es basa en el Decret112/2007, de 20 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. El bloc de continguts de l’energia i la seva transformació s’estudia tant al primer curs d’ESO com al tercer curs, on s’amplien els continguts.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337