Usuario :
 Clave : 
    
 
 
XI Congreso Internacional y XXXI Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva / Mesa 8: Apoyo educativo para la inclusión
 COMPARTIM PROBLEMES, COMPARTIM SOLUCIONS
David González Devís 
Santiago Traver Albalat 
 L\'experiència s\'ubica en el CEIP Manel Garcia Grau, situat en el Raval Universitari de Catelló, zona de recent creació i continua expansió demogràfica i de serveis. Es tracta d\'un centre d\'11 unitats d\'Educació Infantil i de 13 unitats d\'Educació Primària. Concretament, aquesta pràctica inclusiva s\'està realitzant en una aula de 6é de primària de 22 alumnes, estructurada cooperativament seguint el model que es proposa en el programa CA/AC (“Cooperar para Aprender/Aprender a Cooperar”), un programa didàctic per ensenyar a aprendre de manera cooperativa. El Programa s\'estructura en tres àmbits d\'intervenció que estan estretament relacionats i ens permeten introduir l\'aprenentatge cooperatiu de manera progressiva a aquesta aula. De l\'àmbit d\'intervenció A (cohesió de grup) s\'han realitzat al llarg del curs dinàmiques per fomentar el debat i el consens en la presa de decisions, per afavorir la interrelació i el coneixement mutu i per preparar i sensibilitzar l\'alumnat per treballar de forma cooperativa. De l\'àmbit d\'intervenció B (el treball en equip com a recurs per a ensenyar) s\'han emprat estructures cooperatives simples i complexes en diverses àrees, que fan que els alumnes es necessiten mútuament per aprendre els continguts de les assignatures. De l\'àmbit d\'intervenció C (el treball en equip com a contingut a ensenyar) s\'està començant a treballar amb dues ferramentes molt potents per tal que l\'alumnat aprenga a treballar en equip, el Plà de l\'equip i la revisió periòdica. També cal destacar que diversifiquem els agrupaments al llarg del curs escolar amb la finalitat d\'optimitzar la gestió social de l\'aula.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337