Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Hemeroteca de Xavier Laborda Gil
 Historia de la lingüística
 Programa de l'assignatura de Lingüística. L’objectiu general de l’assignatura és la interpretació de la història de les idees referides al llenguatge i la història de la lingüística. Per una banda, la història d’aquestes idees participa dels interessos teòrics de diverses disciplines, a l’origen de les quals és la filosofia; i inquireix sobre la llengua com a activitat i sistema. Per l’altra, la història de la lingüística, que és una part del conjunt delimitat, resulta més significativa si es considera en relació amb els paradigmes científics de cada època. Els objectius específics són el següents: · Els conceptes i les tècniques d’història i de lingüística. Per història entenem la producció narrativa de relacions i fenòmens del passat. I per lingüística, la disciplina que estudia el llenguatge com a realitat textual i contextual. · Les trames o enunciats, que són formes selectives de construir la interpretació històrica. Ens ocuparem dels enunciats cívic, epistemològic, gramatical i hermenèutic. · El coneixement d’obres, corrents i models de producció lingüística. · Les relacions històriques entre el pensament occidental, les ciències i la lingüística. · L’ofici de l’historiador i la redacció d’escrits crítics i de projectes de recerca.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337