Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Hemeroteca de Xavier Laborda Gil
 Pragmática
 Programa de curs Objectius La pragmàtica no és tant una disciplina com una perspectiva des de la qual podem analitzar els usos discursius i els principis que regulen la seva adequació i comprensió, la distància social i la perlocució. L’objectiu del curs és conèixer modalitats d’interpetació pragmàtica, com (a) la retòrica, consciència històrica dels origens de la lingüística, (b) la CDA o anàlisis crítica del discurs, consciència de relacions verbals de domini o discriminació, i (c) la tematització o tractament de la informació pels mitjans de comunicació massiva. Pel que fa a la consciència històrica, és recomanable haver assolit la formació historiogràfica que forneixen les assignatures Història de la lingüística -primer cicle- i Historiografia lingüística -segon cicle-.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337