Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Quaderns Digitals / Quaderns número 59
TREBALL D’INVESTIGACIÓ ESCOLAR: “LA FORMACIÓ DE PARAULES: UN ESTUDI CONTRASTIU DE LA PARLA CASTELLANA/VALENCIANA” [24-08-2009]
descarga fichero PDFPDF   
  Eva San Evaristo Pascual
 
Poden ser capaços unes estudiantes de Batxillerat de realitzar un estudi teòric i pràctic sobre els processos de formació de paraules i la seva freqüència d\'ús basant-se en un corpus oral creat per elles mateixes? Estan en condicions de valorar críticament els llibres de text que el propi professor ha seleccionat considerant-los adequats? En aquest article intentarem demostrar que si, presentant el resultat del seu treball, el contingut del qual, revisat, ampliat i documentat científicament per qui ho ha dirigit, llança bastant llum sobre la morfologia lèxica i sobre la composició lèxica del parla castellana i valenciana.Paraules-clau: anàlisi contrastiu , formació de paraules, sufixació, derivació, composició, corpus oral.1. Presentació.

En este article presentarem un treball pràctic portat a terme amb alumnes de 1r de Batxillerat durant el curs 2008/2009 en l\'assignatura “Fonaments lèxics de la ciència i la tècnica” que, tot i que va sorgir inicialment sense grans pretensions, ha esdevingut una reflexió sobre l\'estructura lèxica de la parla valenciana i castellana. Es tracta d\'una experiència poc corrent i per això creiem que interessant per a difondre-la ja que, habitualment, els treballs escolars, individuals o en grups, no solen tindre com a objecte d\'atenció la llengua i menys encara, la vessant oral perquè, a diferència d\'altres de caire històric, artístic, literari, mitològic… que són molt més atractius (i vistosos) tant durant la seua realització com en el seus resultats, els treballs de lingüística, com ens va dir una vegada la Dra. Olivares (U.V.) als seus alumnes, no són gens “lluïdors”.Parlarem de quines eren les nostres intencions en proposar a les alumnes la realització d\'este treball, en quines suports teòrics es basava, com es va dur a terme i, sobre tot, a quines conclusions es va arribar, conclusions que poden no agradar a tothom, però opinem que estan ben justificades i que demostren el desenvolupament en l\'alumnat de l\'esperit crític que propugna la LOE i altres lleis anteriors en matèria educativa, la qual cosa no sempre és fàcil d\'assolir.

 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337