Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Quaderns Digitals / Quaderns número 63
R i C: CONCEPTES BÀSICS I APLICACIONS [08-06-2010]
descarga fichero PDFPDF   
  Juan José Bo Orengo
Raül Bo Orengo
 
RESUMEN

És evident que l´electrònica ha jugat un paper fonamental en el desenvolupament

tecnològic. Ens proporciona els elements necessaris per millorar les comunicacions, la

medicina, la investigació en general i, a més, ens permet crear màquines i instruments que lliuren l´home en bona part de l´esclavitud del treball manual.

Conscients de la seua importància i aplicació en els projectes d´aula, els alumnes

presenten una bona predisposició a l´estudi dels components electrònics. Però, pel que

hem pogut observar durant els anys d´experiència docent, els continguts associats a

aquesta part del currículum tecnològic no resulten molt fàcilment assimilables per a ells.

Novetat, càrrega matemàtica... poden ser diversos els motius.

Ens centrem en dos dels components electrònics passius més importants: les

resistències i els condensadors.

El que es pretén amb la unitat digital que presentem es reforçar els conceptes que

els alumnes estudien al llibre mitjançant una sèrie d´aplicacions pràctiques i exercicis. A

més, remarquem els conceptes bàsics necessaris per contextualitzar les aplicacions de la unitat.

La unitat didàctica es presenta com una webzip amb continguts mulitmédia. És una

estructura d´arxius web que també inclou una sèrie de d´aplicacions oofice (calc) i altres

multimédia (Jclics, activitats eXe, animacions...) degudament referenciades per a la seua

integració en la web.

A continuació es presenta amb format pdf les guies del professor i l\'alumne per traure el màxim rendiment a la unitat. 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337