Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Latina / Número 40
Desafíos para os medios en rede: aportacións á interculturalidade [01-01-2000]
  Xosé López García
 
ISSN :1138 - 5820
http://www.ull.es/publicaciones/latina/2001/latina40abr/100xoselopez.htm
Vivimos baixo a alongada sombra da comunicación ciberespacial. As redes telemáticas afectan cada día que pasa a mais persoas no mundo. Vivimos na sociedade rede. E é unha rede, Internet, a que centra boa parte das expectativas de cambio sobre as formas de comunicar no inicio do novo século. A actual sociedade, que conviñemos en chamar a sociedade da información, avanza baixo o paraugas das transformacións que se producen no hipersector da comunicación. Os avances tecnolóxicos aceleran as innovacións.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337